Sunyi Dalam Haram

Oh Swettenham

Riuh rendah

Haram! haram! haram!

Berbisik-bisik

Halal… halal… halal…

Advertisements